Hàng Siêu xịn chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp:

1. Thu thập thông tin cá nhân

– Khi khách hàng đặt hàng trên hangsieuxin.com, chúng tôi sẽ thu thập được những thông tin cơ bản như sau:

– Họ tên

– Giới tính

– Ngày sinh

– Email

– Địa chỉ

– Số điện thoại

– Chi tiết thanh toán

2. Mục đích sử dụng thông tin khách hàng

– Xử lý đơn hàng.

– Nâng cao chất lượng dịch vụ.

– Nghiên cứu thị trường.

– Chăm sóc khách hàng.

– Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.

– Quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được thu thập trên hệ thống. Khi Quý khách không có nhu cầu sử dụng tài khoản trên hangsieuxin.com, quý khách có thể HỦY tài khoản và XÓA thông tin cá nhân.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hangsieuxin.com

Hàng siêu xịn

Hotline: 0962761410

5. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra giữa khách hàng và Hàng Siêu Xịn sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.0
Lên đầu trang

Tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ